Organisatie

De Theatertroep is een collectief van zes toneelspelers met een herkenbare speelstijl waarin de mechaniek van het ‘theatermaken’ wordt blootgelegd. De Theatertroep gaat voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van theatermaken, nieuwe locaties om te spelen en nieuwe verbindingen met andere kunstdisciplines.

Bestuur

Vanaf 2013 is De Theatertroep een stichting. De huidige bestuursleden zijn: Chris Keulemans (voorzitter), Marta Pisco (secretaris, vice-voorzitter) en Karin Kuipers (penningmeester). Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door de huidige vaste leden van de Theatertroep. Dit zijn (op alfabetische volgorde): Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Elisabeth ten Have, Timo Huijzendveld en Nicoline Raatgever.

ANBI

Stichting De Theatertroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting De Theatertroep.

Gegevens Stichting de Theatertroep

Stichting De Theatertroep
Ogentrooststraat 2
1032XC Amsterdam
contact@theatertroep.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 853032531
SBI-codes: 90.01 – 90.01.1 – 90.01.2 – 90.03
KvK-nummer: 58419950
Btw: NL853032531B01
Rekeningnummer: NL98 INGB 0006 2964 66

Doelstelling van Stichting de Theatertroep

De stichting heeft ten doel: op authentieke wijze bruggen slaan in het gevestigde culturele landschap, bruggen tussen verschillende kunstdisciplines, tussen theaterbezoek en het nachtleven, tussen bestaande en nieuwe toneelliteratuur, tussen klassiek repertoire en moderne montagevoorstellingen, tussen regulier theaterpubliek en nieuwe doelgroepen.

Beleidsplan van Stichting de Theatertroep

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:
“De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het opmaken en spelen van actueel filosofische voorstellingen; de troep gaat op zoek naar nieuwe vormen, formats, locaties en samenwerkingsverbanden door middel van theatraal onderzoek en experiment.
  • Het doorgeven van kennis.
  • Educatieve trajecten en workshops te verzorgen en samenwerkingen met onderwijsinstellingen aan te gaan teneinde een breed en betrokken draagvlak voor haar activiteiten te creeën.”

De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Leden van het dagelijks bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden die hen door het bestuur zijn toegewezen, anders dan het besturen van de stichting. De hoogte van de vergoeding voor dagelijks bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur middels de jaarbegroting of projectbegrotingen. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

 

Pricavyverklaring

Via deze link kan je onze pricavyverklaring lezen.