Het AFK steunt de Theatertroep de komende vier jaar

Na lang in spanning gezeten te hebben, weten we het nu: de commissie van het AFK heeft ons meerjarenplan positief beoordeeld en ze zullen ons de komende 4 jaar steunen!