Educatief programma

Bij de voorstelling “Dan en slechts dan als – naar Godard” hoort een uitgebreid educatief traject. U kunt als school of instelling hieraan deelnemen, de kosten voor de workshop zijn inbegrepen bij het theaterkaartje. Hebt u interesse, mail dan naar patrick@theatertroep.nl.

Hieronder een toelichting op het educatief traject:

Het educatieve traject is opgedeeld in 3 stappen: (1) een workshop, gegeven door één van de makers/acteurs uit de voorstelling, gevolgd door (2) een bezoek aan de voorstelling met nagesprek en tot slot (3) het maken van een korte presentatie in het decor van de voorstelling. Voor het laatste onderdeel kunnen geïnteresseerde leerlingen zich inschrijven.

Het doel van het educatief traject is het verbreden van het beeld van theatermaken. Zelf ondernemen staat hierbij centraal. We vinden het belangrijk leerlingen nieuwsgierig te maken voor theater en kunst in het algemeen. Met het educatief traject hopen we leerlingen ook voor langere tijd aan ons en theater in het algemeen te binden.

 Stappen van het educatief traject.

  1. De workshop bestaat voor een deel uit een zogenaamd “kijkje in de keuken” van de Theatertroep. Met name de manier van werken zal worden uitgelicht. De Theatertroep werkt als een collectief. We werken veel samen met theatergezelschappen als ’t Barre Land en Maatschappij Discordia. Het is een associatieve manier van theatermaken, waarin wij veel gebruik maken van onlogische montage en slapstick. Dit knippen en plakken slaat erg aan bij jongeren. We leven in een tijd waarin uit eindeloze informatiestromen moet worden geselecteerd en samengesteld om iets je eigen te maken. Jongeren knippen en plakken en selecteren de hele dag en onze manier van werken past daar goed bij. Ook het feit dat wij uit eigen initiatief zijn begonnen en alles zelf doen (van publiciteit tot decorbouw) wekt veel interesse bij de doelgroep.We beginnen de workshop door De Theatertroep voor te stellen. We vertellen hoe en wat voor soort voorstellingen wij maken. Onze collectieve werkwijze staat hierbij centraal. We geven een indruk van alles wat komt kijken bij het maken van een voorstelling (van het ontwerpen van een flyer tot het vinden van een theater). Vervolgens bereiden we de klas voor op het zien van de voorstelling(stap 2) en het zelf maken(stap 3). We laten de leerlingen een scene uit de voorstelling spelen en leggen uit hoe bepaalde scenes tot stand komen. Tot slot bespreken we de inhoud van de voorstelling aan de hand van de volgende vraag: betekent de ondergang van de huidige beschaving de opkomst van een nieuwe beschaving waar wij de koplopers van zullen zijn of is er echt sprake van een achteruitgang en belanden wij dadelijk in een werkelijke depressie?

  1. De leerlingen bezoeken de voorstelling gevolgd door een nagesprek. In samenwerking met de theaterdocenten van de desbetreffende middelbare scholen worden vragen beantwoord over de voorstelling met betrekking tot de leerstof behandeld in stap 1.

  2. Tot slot is het de beurt aan de middelbare scholieren zelf. De theaterzaal met ons decor staat tot hun beschikking. Onder begeleiding van de Theatertroep zal een groep van ongeveer 30 leerlingen een presentatie voorbereiden in het decor van “Godard Encore”. De leerlingen die zich na stap 1 hebben opgegeven voor stap 3 vormen de deelnemers. De dag begint om 10.00 uur. De eerste 2,5 uur wordt er gewerkt aan spel. De leerlingen leren een speelstijl die open, tonend, theatraal, rauw en humorvol is. De leerlingen worden getraind om zo authentiek mogelijk en vol zelfvertrouwen op de toneelvloer te staan. Om 12.30 wordt er gezamenlijk geluncht en wordt de brug geslagen naar de middag. In de middag wordt er gewerkt aan de hand van theaterteksten, poezie, literatuur en krantenknipsels. Al denkend, pratend, lezend en discussiërend zoeken de leerlingen naar hun engagement met het onderwerp beschaving en wordt het materiaal voor de uiteindelijke presentatie gemaakt. Om 17.30 wordt er gezamenlijk gedineerd. Na het avondeten wordt er gemonteerd en gewerkt naar de uiteindelijke presentatie.
    Om 20:30 wordt er gepresenteerd voor vrienden, familie, kennissen etc.